PP a HS portály

Zdražování energií a neustále se zpřísňující legislativní požadavky na energetickou třídu budov vedou k hledání nových řešení. Jak je známo o celkové energetické náročnosti budovy rozhodují detaily a jejich provedení.

PP a HS portály

Zdražování energií a neustále se zpřísňující legislativní požadavky na energetickou třídu budov vedou k hledání nových řešení. Jak je známo o celkové energetické náročnosti budovy rozhodují detaily a jejich provedení.

 

Dalším faktorem je použitý materiál, dnes spíše hovoříme o celém systémovém řešení, který je
použit pro řešení různých detailu. Jedním z průkopníků v oblasti izolací je firma Puren, která
nabízí nové materiály na bázi polyuretanu (Purenit, PIR pěny, apod.).

Jedním z těchto detailů je zabudování otvorových výplní (okna, dveře, HS portály) do
stavebního otvoru. Základem je správně na dimenzován materiál stavby a použití kvalitních
oken, dveří nebo HS portálu. Kvalitní materiál je důležitá ne však jediná podmínka pro celkový
výsledek. Dalším rozhodujícím faktorem je správný postup zabudování těchto prvků do stavby.

Připojovací spára rámu okna, dveří nebo HS portálu a její provedení, bývá velmi často tím
podceňovaným detailem, který má zásadní vliv na tepelně technické vlastnosti stavby.
Renovovaní výrobci dnes nabízí pro okna a dveře podkladní profily z Purenitu nebo Purenit
sendviče, upravené pro daný profilový systém. Výhodou Purenitu a Purent sendviče jsou:

  • výborné tepelně technické vlastnosti
  • vysoká pevnost v tlaku (nedochází k prošlapání)
  • odolnost proti vlhkosti a vodě

Samotnou kapitolou jsou pak HS portály. HS portály jsou dnes oblíbeným prvkem v architektuře
a mají široké použití od rodinných nebo bytových domů, přes hotely, kancelářské budovy až po
nemocnice. HS portál tvoří velké celky, které mají velkou hmotnost. Kromě vysoké hmotnosti
HS portálu dochází při jejich používání k dynamickému namáhání, které vyžaduje tuhý základ.

Pro HS portály nabízí firma Termopan speciálně vyvinutý podkladní profil Purenit HS.

Purenit HS se vyznačuje:

  • výborné tepelně technické vlastnosti
  • vysoká pevnost v tlaku
  • tuhost a kompaktnost (nedochází k mikro pohybům při dynamickém namáhání)
  • odolnost proti vlhkosti a vodě

Purenit HS je stabilní prvek, který zaručí dlouhodobou funkčnost a díky jedinečně tuhé
konstrukci zaručuje bezproblémové fungování HS portálu, ať už se jedná o plastové, hliníkové
nebo dřevěné provedení.

Firma Termopan nabízí kvalitní a odzkoušené výrobky, které vyhoví i těm nejnáročnějším
podmínkám.

VÝBORNÉ TEPELNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Použitím termoprofilu/termopodložky Purenit zamezíte tvorbě rosného bodu, kondenzátu a plísni.

MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST

Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Nemění svou strukturu a zachovává si své vlastnosti. Ani po 10 dnech ve vodě se struktura nezmění. Nedochází prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.

SNADNÉ OPRACOVÁNÍ

Lze jej zpracovávat obdobně jako dřevo nebo dřevěné materiály. Je možné jej šroubovat, vrtat, frézovat. Doporučujeme používat diamantové nástroje ke zvýšení trvanlivosti a zlepšení kvality zpracování. Purenit® je možné lepit všemi běžnými systémy lepidel jako jsou tavná lepidla, nebo jedno a dvousložková PU lepidla.

VYSOKÉ ZATÍŽENÍ V TLAKU ( AŽ 7 TUN)

Snese vysoké zatížení, např. pod garážovými vraty, prosklenou stěnou zimní zahrady nebo jako podložka pod fasádní konzoli. Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa.

NEHOŘLAVÝ MATERIÁL

Nehoří, neodkapává, pro požární účely byl vyvinut Purenit C.

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Náš materiál je šetrný k životnímu prostředí, je recyklovatelný a zaručuje udržitelný rozvoj.