PODOMÍTKOVÉ PURENITOVÉ BOXY PRO EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE

Podomítkové purenitové boxy pro exteriérové žaluzie jsou stavební izolační prvek, který v jednom montážním kroku vytvoří prostor pro stínicí techniku, zaizoluje překlad a připojovací spáru, a vytvoří úhledné stavební detaily.

PODOMÍTKOVÉ PURENITOVÉ BOXY PRO EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE

Jedná se o ideální řešení umístění exteriérových žaluzií pod fasádu. Boxy se montují před okno do prostoru kontaktního zateplovacího systému a díky použitým materiálům (purenit a PIR izolace) vytváří vhodné řešení i pro pasivní domy. Purenit zajišťuje boxu pevnost a stálost vůči vlhkosti a stavební chemii. PIR izolace umístěná směrem k budově zajišťuje patřičnou tepelnou izolaci.

Tloušťku izolační PIR desky je možno upravovat dle potřeby a možností stavby. Box zohledňuje všechny konstrukční detaily tak, aby po jeho zapravení do omítky nebo dřevěného obkladu nevznikaly estetické nedostatky. Zakládací lišta, která nejblíže sousedí s okenním rámem, může být upravena tak, aby vypadala jako jeho součást. Mnozí ocení rychlost montáže a její kompletnost – vytvoření prostoru pro žaluzie v jednom kroku.

 

ZÁKLADNÍ VARIANTY PURENITOVÝCH BOXŮ

PB


Box ve tvaru U tvořený purenitem. Používá se převážně tam, kde je izolace překladu vyřešena. V KZS i tak vytvoříme prostor pro exteriérové žaluzie z materiálu, který s ním spolupracuje.

PBI


Purenitový box s izolací. Může být v šířkách 30–60mm. Nejpoužívanější a nejefektivnější verze.

PBL


Box ve tvaru L tvořený purenitem. Platí pro něj podobná specifikace jako pro PB s tím, že v KZS zabírá ještě méně místa.

Boxy se vyrábějí v uvedených typových řadách nebo na základě požadavků a potřeb stavby. Vyrábíme rohové sestavy, sestavy pro kombinaci více oken, boxy pro šikminy, oblouky atd. Podkladem by měl však být výkres výrobku, nebo alespoň zaměření situace na stavbě.

Izolace zadní strany boxů se standardně dodává v šířkách 30–60 mm PIR desky. Je-li to potřeba, můžeme kombinovat různé tloušťky izolací a box vybavit izolací atypickou. Zakládací U profil, který s izolací souvisí, umíme samozřejmě také uzpůsobit. Běžně se dodává upravený práškovou vypalovanou barvou ve standardních odstínech RAL, je možné ho také lakovat do strukturálních barev a renolitů.

Purenitový box se skládá ze dvou základních materiálů. Tím prvním je konstrukční deska Purenit, která tvoří přední stranu boxu (ihned po penetraci se dá natahovat fasádou), strop a bočnice. Purenit prakticky nepřijímá vlhkost, ve fasádě nedilatuje a nereaguje na stavební chemii. Navíc do něho jako do konstrukční desky můžeme libovolně kotvit konzole nebo držáky žaluzií. Druhou součástí boxu je izolace. Ta tvoří zadní stranu boxu, která přiléhá k překladu, připojovací spáře a rámu okna. Jako izolant zde používáme PIR izolační desku PUREN MV.

1. MONTÁŽNÍ U PROFIL
Je nejen jeden z nosných prvků boxu, ale tvoří také funkční a estetický detail napojení izolace boxu na rám okna.

Typ F
PB 15
PBI 30 30
PBI 40 40
PBI 50 50
PBI 60 60

2. PODOMÍTKOVÁ LIŠTA
Je umístěna na přední straně boxu. Různé hloubky umožňují aplikaci další izolace nebo finálních obkladů. Standardně je zasazena v surovém hliníku pro lepší zapravení do fasády. Je možné ji i lakovat.

Typ H J
20 20 3
25 25 8
30 30 13
35 35 18
40 40 23
45 45 28

 

PURENITOVÉ IZOLAČNÍ OSTĚNÍ

  • systémové řešení pro podomítkové provedení vodicích lišt ext. žaluzií
  • snadná montáž
  • výborné izolační vlastnosti

Purenitové izolační ostění je tvořeno sendvičem purenitu a XPS o síle 30 mm (10 mm purenit jako nosná deska, 20mm XPS jako izolace), pouzdro vodicí lišty žaluzie má hloubku 25 mm. Pouzdro vodicí lišty ze sendviče vystupuje 5 mm. Vyrábíme i variantu s plně zapuštěným podomítkovým pouzdrem. Montáž se provádí buďto pomocí konzol upevněných na rám okna, nebo plošným lepením na pevný podklad.

Související produkty

TERMOPODLOŽKY

TERMOPODLOŽKY

Použijeme všude tam, kde potřebujeme účinně přerušit tepelný most nebo izolovat od vlhkosti.

PURENITOVÉ PODKLADNÍ PROFILY

PURENITOVÉ PODKLADNÍ PROFILY

K výplním stavebních otvorů ( okna/dveře/HS portály/garážová vrata) – vyráběné na míru včetně profilace a kotevních otvorů – ideální řešení k přerušení a zmenšení tepelných mostů ve styku dřevěných, plastových a hliníkových výplní stavebních otvorů a nosného materiálu. Využití též jako zakládací profil pod dřevostavby.

Termopan

VÝBORNÉ TEPELNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Použitím termoprofilu/termopodložky Purenit zamezíte tvorbě rosného bodu, kondenzátu a plísni.

MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST

Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Nemění svou strukturu a zachovává si své vlastnosti. Ani po 10 dnech ve vodě se struktura nezmění. Nedochází prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.

SNADNÉ OPRACOVÁNÍ

Lze jej zpracovávat obdobně jako dřevo nebo dřevěné materiály. Je možné jej šroubovat, vrtat, frézovat. Doporučujeme používat diamantové nástroje ke zvýšení trvanlivosti a zlepšení kvality zpracování. Purenit® je možné lepit všemi běžnými systémy lepidel jako jsou tavná lepidla, nebo jedno a dvousložková PU lepidla.

VYSOKÉ ZATÍŽENÍ V TLAKU ( AŽ 7 TUN)

Snese vysoké zatížení, např. pod garážovými vraty, prosklenou stěnou zimní zahrady nebo jako podložka pod fasádní konzoli. Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa.

NEHOŘLAVÝ MATERIÁL

Nehoří, neodkapává, pro požární účely byl vyvinut Purenit C.

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Náš materiál je šetrný k životnímu prostředí, je recyklovatelný a zaručuje udržitelný rozvoj.