PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ

Systém z nosných profilů tvar L vyrobených z konstrukční desky Purenit.

PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ
 • úsporný systém pro předsazenou montáž otvorových výplní
 • okno se neusazuje do nosné konstrukce, ale předsadí se – osadí se do prostoru zateplovací vrstvy (do úrovně tepelné izolace domu)
 • ideální řešení u nízkoenergetických a pasivních novostaveb
 • okna jsou v optimálním umístění ve stavbě
 • minimalizuje se vznik tepelných mostů
 • omezí se rosení oken – nevznikají plísně, netvoří se kondenzační vlhkost
 • úspora tepla při vytápění
 • větší proslunění interiéru
 • okno se nemontuje do běžného otvoru, ale do speciálního rámu, který se nainstaluje na vnější nosné části stavby
 • zachování přirozeného vzhledu okna i při použití silných fasádních izolací
 • předsazený rám z purenitových hranolů
 • lepší tepelně izolační vlastnosti
 • okno může být ve stejné rovině jako fasáda a ne zapuštěné dovnitř
 • k nosnému profilu je páskou připevněný zateplovací profil na bázi PIR
 • okno lze vysunout do roviny zateplovacího systému o šířku rámu
 • spolu s okenními těsnicími foliemi, je nosný a těsnicí systém dle aktuálních norem

PRACOVNÍ POSTUP

 • profil lze zkracovat pomocí ruční nebo elektrické pily
 • kotvení se provádí vhodnými šrouby (turbošrouby či hmoždinky), v závislosti na podkladovém materiálu (zateplovací profil se odklopí, do Purenitu se předvrtají otvory a ukotví se)
 • vzdálenost šroubů od rohů je 70 mm, osová vzdálenost šroubů je 250 mm
 • před kotvením se L profily přilepí k nosné stěně, pomocí dvou rovnoběžných pásků lepidla na bázi MS–polymerů; lepidlem se zároveň slepí i tupé spoje při tvorbě rohu rámu – lepení dle montážního návodu
 • po ukotvení je nutné překlopit zateplovací profil zpět; ten se zafixuje stejným lepidlem, jakým jsme lepili profily
 • okno se do vytvořeného rámu kotví buď přes rám (turbošrouby), nebo i běžným způsobem pomocí montážních úhelníků
 • spolu s použitím těsnicích pásek máme dokonale utěsněné okno

Související produkty

TERMOPODLOŽKY

TERMOPODLOŽKY

Použijeme všude tam, kde potřebujeme účinně přerušit tepelný most nebo izolovat od vlhkosti.

PURENITOVÉ PODKLADNÍ PROFILY

PURENITOVÉ PODKLADNÍ PROFILY

K výplním stavebních otvorů ( okna/dveře/HS portály/garážová vrata) – vyráběné na míru včetně profilace a kotevních otvorů – ideální řešení k přerušení a zmenšení tepelných mostů ve styku dřevěných, plastových a hliníkových výplní stavebních otvorů a nosného materiálu. Využití též jako zakládací profil pod dřevostavby.

Termopan

VÝBORNÉ TEPELNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Použitím termoprofilu/termopodložky Purenit zamezíte tvorbě rosného bodu, kondenzátu a plísni.

MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST

Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Nemění svou strukturu a zachovává si své vlastnosti. Ani po 10 dnech ve vodě se struktura nezmění. Nedochází prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.

SNADNÉ OPRACOVÁNÍ

Lze jej zpracovávat obdobně jako dřevo nebo dřevěné materiály. Je možné jej šroubovat, vrtat, frézovat. Doporučujeme používat diamantové nástroje ke zvýšení trvanlivosti a zlepšení kvality zpracování. Purenit® je možné lepit všemi běžnými systémy lepidel jako jsou tavná lepidla, nebo jedno a dvousložková PU lepidla.

VYSOKÉ ZATÍŽENÍ V TLAKU ( AŽ 7 TUN)

Snese vysoké zatížení, např. pod garážovými vraty, prosklenou stěnou zimní zahrady nebo jako podložka pod fasádní konzoli. Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa.

NEHOŘLAVÝ MATERIÁL

Nehoří, neodkapává, pro požární účely byl vyvinut Purenit C.

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Náš materiál je šetrný k životnímu prostředí, je recyklovatelný a zaručuje udržitelný rozvoj.