ZATEPLOVACÍ RÁMY PRO STŘEŠNÍ OKNA

Střešní okno v šikmé střeše svým konstrukčním uspořádáním odděluje interiér od exteriéru.

ZATEPLOVACÍ RÁMY PRO STŘEŠNÍ OKNA

Střešní okno v šikmé střeše svým konstrukčním uspořádáním odděluje interiér od exteriéru. Z hlediska tepelného a vlhkostního jde o nejslabší místo ve střeše. Nejvíce ochlazovaným místem je rám střešního okna. Přiteplení okenního rámu, které je součástí oken, není vždy dostatečné. Společnost Termopan vyrábí zateplovací rám ke střešním oknům, které zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu rámu. Zateplovací rám je vyroben z oboustranné vrstvy purenitu a jádra PIR (výrobky bez látek zdraví škodlivých). Rám je odolný proti vlhkosti, biologickému napadení, teplotně a tvarově stálý, recyklovatelný. Snadná opracovatelnost řezáním.

 

Související produkty

TERMOPODLOŽKY

TERMOPODLOŽKY

Použijeme všude tam, kde potřebujeme účinně přerušit tepelný most nebo izolovat od vlhkosti.

TERMOIZOLAČNÍ NÁSTAVBA NA SVĚTLÍK

TERMOIZOLAČNÍ NÁSTAVBA NA SVĚTLÍK

Střešní světlíky slouží jako prosvětlovací prvek. Mají jedinečnou schopnost přivádět přirozené denní světlo do potemnělých prostorů.

Termopan

VÝBORNÉ TEPELNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Použitím termoprofilu/termopodložky Purenit zamezíte tvorbě rosného bodu, kondenzátu a plísni.

MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST

Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Nemění svou strukturu a zachovává si své vlastnosti. Ani po 10 dnech ve vodě se struktura nezmění. Nedochází prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.

SNADNÉ OPRACOVÁNÍ

Lze jej zpracovávat obdobně jako dřevo nebo dřevěné materiály. Je možné jej šroubovat, vrtat, frézovat. Doporučujeme používat diamantové nástroje ke zvýšení trvanlivosti a zlepšení kvality zpracování. Purenit® je možné lepit všemi běžnými systémy lepidel jako jsou tavná lepidla, nebo jedno a dvousložková PU lepidla.

VYSOKÉ ZATÍŽENÍ V TLAKU ( AŽ 7 TUN)

Snese vysoké zatížení, např. pod garážovými vraty, prosklenou stěnou zimní zahrady nebo jako podložka pod fasádní konzoli. Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa.

NEHOŘLAVÝ MATERIÁL

Nehoří, neodkapává, pro požární účely byl vyvinut Purenit C.

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Náš materiál je šetrný k životnímu prostředí, je recyklovatelný a zaručuje udržitelný rozvoj.